FADIBUS    

Manual

Esquema funcional

Esquema
1.-Lectura port_0 escriptura puerto_1.
2.-Lectura dels ports amb interrupció B.
3.-Lectura dels ports amb interrupció C.
4.-Comptador de 8 bits.
5.-4.-Comptador de 16 bits.
6.-Comunicació amb 2 esclaus.     FADICLOCK     

Manual

Esquema funcional

Esquema
1.-Lectura registres data-hora.
2.-Establir una alarma en el port B.
3.-Establir una alarma en el port C
4.-Lectura continua de temperatura.
5.-Activar el generador de senyal programable.
6.-Activar el generador de senyal de 32648Hz.
7.-Monitoritzar la senyal de reset.
8.-Registrador de temperatures.
9.-Reloj con display.


    FADILEDS    

Manual

Esquema funcional

Esquema
1.-Generar notes, sorolls i melodies.
2.-Leds activats por potenciómetre.
3.-Rata electrònica.
    FADIPROTO    

Manual

Esquema funcional

Esquema    FADIMEGA    

Manual

Esquema funcional

Esquema