psuatx_14m2v10 versió 1.0


principal
gar_14m2 versió 2.0
gar_14m2 versió 3.1
gar_14m2 versió 3.2
psuatx_14m2v10 versió 1.0

        PICAXE 14M2   versió 1.0     

Manual

Esquema funcional

Esquema
1.-Programa EAGLE EAGLE SCH (3.2) no yet EAGLE BRD (3.2) no yet
2.-Circuit imprés TOP i BOTTOM pcb_top (3.2) no yet pcb_bottom (3.2) noyet fabricació
3.-ATX PSU.
no yet
no yet
4.-Test potenciòmetres
no yet
no yet
5.-Test comandament a distància
no yet
no yet
6.-Test jumper
no yet
no yet
7.-Test interruptor
no yet
no yet
8.-Test polsador
no yet
no yet
9.-Conjunt
no yet
no yet


PROPIETATS:
Alimentació elèctrica de 4-5Vcc. 
1 microcontrolador PICAXE 14M2 amb bootloader programat.
1 detector de comandament de infrarojos TSOP4838 C.0.
1 entrada jumper C.1
1 interruptor C.2
1 polsador C.3
1 startup PSU C.4
1 connexió sèrie de programació C.5 B.0
2 potenciòmetres per senyal analògic B.1 i B.2.
1 connexió per optodetector CNY70 o bus I2C B.3 i B.4.
1 entrada power good B.5

DESCRIPCIÓ:
Aquesta tarja aprofita fonts d'alimentació PSU ATX per obtenir 12v, 5v i 3,3v.
Aquesta tarja es va començar a desenvolupar al febrer de 2015. La tarja dissenyada ha tingut varies versions.

Versió 0.0   prototip inicial. Va ser creada amb un microcontrolador 8M2 per controlar una PSU ATX (febrer 2015).
Versió 1.0   S'han ficat noves entrades i sortides per ampliar el control (febrer 2015).
Versió 1.1   Reubicació d'algun component i rectificació d'errors d'etiquetatge (març 2015).